Kraniosakral terapi


Kraniosakral terapi är en mjuk behandlingsmetod som utvecklats ur osteopatin av den amerikanske osteopatiske läkaren William G Sutherland. En fysisk/fysiologisk mekanik som omfattar skallen med dess fogleder, korsbenet och dess förhållande till höftbenen, ryggkotorna, hjärnhinnorna, hjärnan samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan och dess cirkulation. Dr Sutherland fann att dessa delar tillsammans utgör ett slutet system med cirkulerande vätska och att detta system, precis som hjärt- och kärlsystemet, har rytmiska flödescykler. Dr Sutherland upptäckte också att det gick att påverka det kraniosakrala systemet med olika behandlingstekniker.


Inom KranioSakral terapi finns en mängd olika manuella tekniker och terapeuten använder dessa för att påverka en fysisk funktion i kroppen. Det som behandlas är spänningar och dysfunktioner i kroppens olika vävnader. I stort sett behandlas till exempel skelett, muskler, ligament och annan bindväv, nerver, hinnor och alla organ.

 

Terapeuten arbetar enbart med sina händer och med mycket lätt tryck mot klientens kropp. Detta för att kunna avläsa de små rörelser som åstadkoms av flödescyklerna och vävnadsstörningar. Behandlingen är mycket varsam och syftar till att assistera kroppen till självläkning.

 

KranioSakral terapi kan även ha en emotionell och mental effekt och behandlar med ett gott resultat hela kroppen, både fysiska och psykiska besvär. Behandlingen anpassas efter varje individ, samt beroende på om det är en akut eller kronisk problematik.