Dornmetoden


 

Dornmetoden är en alternativ behandlingsmetod som används för att korrigera felställningar i ryggraden och andra leder och förbättra den allmänna hållningen och hälsan. 

Det är en effektiv och säker metod och med hjälp av övningar att utföra hemma blir resultatet ofta mer bestående. Dornmetoden använder mjuka rörelser och lätta tryck för att korrigera felställningar i leder och ryggrad. Oftast börjar den med korrigering av funktionella skillnader i benlängd som de allra flesta av oss har. Skillnader i benlängden leder till snedställning av bäckenet vilket i sin tur leder till snedställning i ryggraden, precis som ett tornbygge med dåligt fundament. Ryggraden som är en av våra mest centrala delar i kroppen har kopplingar till alla våra organ och kroppsfunktioner. Inom Dornmetoden anses kopplingarna vara så väl fysiska som psykiska. En blockering av kotor i ryggraden kan leda till besvär, smärtor och sjukdomar på olika ställen i kroppen. 

Dornmetoden jämförs ofta med  osteopati och inkluderar även element ifrån traditionell kinesisk medicin (TCM), tex meridianlära.

 

 

 

Sjukdomssymptom och deras koppling till ryggraden (OBS: vissa symptom är inte enbart kopplat till en kota utan till en kombination av flera, inklusive korsben)

 

NACKKOTOR:

 

C1 - Huvudvärk, högt blodtryck, migrän, dåligt minne, kroniskt trötthet, yrsel,

C2 - Bihåleinflammation, ögonsjukdomar, dövhet, öronsmärtor.

 

C3 - Trigeminusneuralgi, akne, öronsus, tandvärk, dåliga tänder, karies,    tandköttsinflammation, tinitus

C4 - Perm. snuva, nedsatt hörsel, spruckna läppor, kramp i läppor, polyper, inflammation av slämhinnorna

C5 - Heshet, halsont, kronisk förkylning, struphuvudsinflammation

C6 - Mandelinfektion, Krupp, stel nacke, smärtor i övre armen, kikhosta, struma

C7 - Sjukdomar av sköldkörtel, förkylning, inflammation i skulderkapseln, depressioner, ångest

 

BRÖSTKOTOR:

 

TH1 - Skuldersmärtor, nackont, smärtor i nedre del av armen och/eller hand, inflammation av senskida i nedre del av armen, tennisarmbåge, tappat känseln i fingrar

TH2 - Hjärtbesvär, hjärtrytmrubbningar, ångest, smärtor i bröstbenet

TH3 - Bronkit, influensa, lunginflammation, hosta, andningsbesvär, störningar i bröstområde,                asthma  

TH4 - Gallblåsbesvär, gallstenar, gulsot, huvudvärk i sidan av huvudet

TH5 - Leverstörningar, lågt blodtryck, blodbrist, trötthet, bältros, dålig blodcirkulation, arthritis, multipel skleros

TH6 - Magbesvär, matsmältningsbesvär, sura uppstötningar, diabetes

TH7 - Tolvfingertarmssår, magbesvär, hicka, vid störning av kotan över längre period: vitaminbrist, allmän svaghet

TH8 - Mjältproblem, försvagat immunförsvar

TH9 - Allergier, nässelutslag

TH10 - Njurproblem, åderförkalkning, kronisk trötthet

TH11 - Hudsjukdomar som akne, eksem, böld, grov hud, psoriasis

TH12 - Tunntarmsbesvär, gaser, reumatism, tillväxtstörningar, infertilitet

 

LÄNDKOTOR:

 

L1 - Tjocktarmsbesvär, blodförsörjning av tarmen, förstoppning, diarré,

L2 - Blindtarmsbesvär, magkramp, acidos, åderbråck

L3 - Graviditetsstörningar, menstruationsrubbningar, övergångsåldersbesvär, urinblåsbesvär,         knäsmärtor – ofta i samband med urinblåsbesvär, impotens, sängvätning, hälsporre 

L4 - Ischias, ryggskott, prostatastörningar, smärtor vid eller frekvent urinering,

L5 - Dålig blodflöde i underben och fötter, kalla fötter, vadkramper, svullnad av fötter och ben