Behandlingsfilosofi


Jag ser kroppen som en helhet där alla delar påverkar varandra, dvs både fysikskt, mentalt och emotionellt. Om något har nedsatt funktion så måste resten av kroppen anpassa sig och kompensera för detta vilket i sin tur skapar överbelastning någon annanstans i kroppen och då uppstår tex smärta. Orsaken hittar man oftast inte där symtom uppstår utan på andra ställen i kroppen.

Kroppen har en fantastisk förmåga att läka sig själv men kan pga olika omständigheter "stanna av". Det är här jag kommer in i bilden. Min uppgift är att undersöka och komma fram till var i kroppen det finns en blockering som hindrar självläkning. Det kan finnas både strukturella, mentala och emotionella orsaker till varför olika besvär uppstår, därför är det av stor vikt att berätta så mycket som möjligt vid anamnesen (sjukdomshistorian). Eftersom jag ser till helheten tar jag även hänsyn till de inre organen då de kan ge refererad smärta i andra delar av kroppen, exempelvis kan s.k magkatarr ge refererad smärta till bröstryggen. Allt hänger ihop och därför är det viktigt att kunna sin anatomi och fysiologi.


Är du fysioterapeut eller naprapat brukar många fråga. Nej jag är varken fysioterapeut, naprapat, osteopat eller kiropraktor. Däremot är stora delar av min verktygslåda och utbildning hämtade från dem alla, men kanske mest från osteopatin. Den gemensamma nämnaren är manuell medicin, dvs att man arbetar med händerna. 


Alla behandlingar är individuellt anpassade. Jag skapar förutsättningar för bästa möjliga utgångsläge för bättre hälsa och välmående.  • Jag litar på kroppens egen förmåga till självläkning.

 

  • Mitt mål är att avlägsna de hinder som stör självläkningen. 

 

  • Kroppen fungerar som en helhet, därför undersöker och behandlar jag hela kroppen oavsett var smärtan finns.

 

  •  Att berätta för patienten varför olika problem uppkommer och hur de undviks. I detta ingår kroppens uppbyggnad, funktion, hållning, andning, träning, stresshantering m.m.


  • På grund av stillasittande, dålig hållning och stress behöver den moderna människan regelbundet underhåll av funktionen i nervsystemet.


Jag brinner för att hjälpa andra till en smärtfri vardag och en bättre hälsa och med mina unika metoder och kompetens skapar jag goda förutsättningar för läkning. 


Varmt välkommen att boka tid!