AcuSpine


  • Sjukdomar och skador på och nära ryggraden, exempelvis diskbråck, spinal stenos, whiplash och artrit i ryggraden
  • Ischias
  • Skolios
  • Diverse organiska sjukdomar/besvär