Nedan kan du läsa om de olika metoderna inom acunova och vad de är bra till:

Acunova

 

Acunova är en oerhört effektiv form av akupunktur vid behandling av bl.a. smärta och värk, diverse allergier och andra besvär – även i de fall då sjukvården gett upp med orden ”det får du lära dig att leva med”.

 

Acunova är ett mikrosystem där små reflexpunkter runt alla lederna kan behandla hela kroppen. Till skillnad från traditionell akupunktur som verkar via s.k. meridianer (energikanaler) verkar Acunova via nervsystemet. Genom att sticka nålar i huden kring lederna skickas elektriska impulser till hjärnan som ser till att kroppen börjar producera en mängd olika läkande ämnen. Dessa skickas direkt till det smärtande området där djupgående läkningsprocess startar, samtidigt som man upplever en omedelbar smärtlindring . Acunova behandlar således både grundorsaken till problemet och symtomet, t.ex smärtan. Så enkelt förklarat kickar man bara igång kroppens egen läkningsförmåga.

 

Vad kan behandlas med Acunova?

 

Acunova kan användas vid all typ av smärta, fysiska skador, stelhet och värk oavsett diagnos. Det är inte ens nödvändigt att veta vad som orsakat smärtan utan endast var smärtan sitter. Acunova kan användas vid t.ex. idrottsskador, arbetsrelaterade förslitningsskador, artros, kronisk ryggvärk, ryggskott, diskbråck, nackspärr, musarm, tennisarmbåge, frozen shoulder, whiplash, ledvärk, stelhet/inskränkt rörlighet, muskelspänningar, för att påskynda läkning efter benbrott, stukning eller operation etc.

 

Även smärta som är spridd i hela kroppen så som fibromyalgi, reumatism, bechterew m.m går att behandla med Acunova, i de allra flesta fall med mycket gott resultat.

 

 

Hur många behandlingar krävs?

 

Det kan vara svårt att på förhand veta hur många behandlingar som behövs då det är flera saker man måste ta hänsyn till. Min erfarenhet är att akuta (besvär 0-3 månader) problem oftast brukar bli bra på 1-3 behandlingar medan kroniska problem oftast kräver fler även om det finns undantag. Oavsett är Acunova en mycket kraftfull behandlingsmetod och även vid mycket svår och långvarig smärta brukar ett gott resultat uppnås. Vid akuta problem som t.ex. ryggskott/nackspärr brukar det räcka med en behandling om man söker hjälp i ett tidigt stadie. Vid kroniska problem är det viktigt att inleda med en serie täta behandlingar. Vanligen ges då behandling varje dag under de första 3-5 dagarna.


Jag använder endast sterila engångsnålar.


  • Behandling av ögonsjukdomar


Acunova är världskänd för sina resultat på diverse ögonbesvär, nedsatt syn och obotliga ögonsjukdomar, exempelvis:


  • AMD (ögonförkalkning)
  • Gula fläcken
  • Grå starr
  • Glaukom (grön starr)
  • Blodpropp
  • Torra ögon

Behandling av ögonbesvär/sjukdomar följer ett speciellt upplägg, för mer information vänligen kontakta mig.