Aculine

 

Likt dem andra metoderna inom acunova kan det mesta behandlas med Aculine, men den passar bäst vid följande:

  • Akuta smärttillstånd
  • Organiska (inre organ) besvär/sjukdomar