AcuKing


Utöver det som kan behandlas med dem övriga metoderna och traditionell akupunktur är AcuKing

väldigt effektiv vid behandling av kroniska sjukdomar och besvär, både smärttillstånd och organiska sjukdomar.