Acuchronic

 

AcuChronic är, som namnet antyder, speciellt utvecklat för att behandla kroniska sjukdomar. Att en skada/sjukdom är kronisk betyder inte automatiskt  att den är obotlig. Det betyder bara att skolmedicinen inte kan bota/åtgärda den. AcuChronic passar speciellt vid behandling av följande:

  • Kroniska smärtor och sjukdomar
  • Avsaknad av lukt och smaksinne
  • Astma
  • Vissa hjärtproblem
  • Artros
  • Allmänna led och muskelsmärtor
  • Nervsmärta i ansiktet
  • Halvsidig ansiktsförlamning