Acunova

Acunova


Acunova är en oerhört effektiv form av akupunktur vid behandling av bl.a. smärta och värk, diverse allergier och andra besvär – även i de fall då skolmedicinen gett upp med orden ”det får du lära dig att leva med”. Studier visar att 90-95 % av alla smärtpatienter får god hjälp av Acunova (Boel J. Framtidens medicin, 2007).


Acunova är ett mikrosystem där små reflexpunkter runt alla lederna kan behandla hela kroppen. Till skillnad från traditionell akupunktur som verkar via s.k. meridianer (energikanaler) verkar Acunova via nervsystemet. Genom att sticka nålar i huden kring lederna skickas elektriska impulser till hjärnan som ser till att kroppen börjar producera en mängd olika läkande ämnen. Dessa skickas direkt till det smärtande området där djupgående läkningsprocess startar, samtidigt som man upplever en omedelbar smärtlindring . Acunova behandlar således både grundorsaken till problemet och symtomet, t.ex smärtan. Så enkelt förklarat kickar man bara igång kroppens egen läkningsförmåga, det är allt!


Vad kan behandlas med Acunova?


Acunova kan användas vid all typ av smärta, fysiska skador, stelhet och värk oavsett diagnos. Det är inte ens nödvändigt att veta vad som orsakat smärtan utan endast var smärtan sitter. Acunova kan användas vid t.ex. idrottsskador, arbetsrelaterade förslitningsskador, artros, kronisk ryggvärk, ryggskott, diskbråck, nackspärr, musarm, tennisarmbåge, frozen shoulder, whiplash, ledvärk, stelhet/inskränkt rörlighet, muskelspänningar, för att påskynda läkning efter benbrott, stukning eller operation etc.


Även smärta som är spridd i hela kroppen så som fibromyalgi, reumatism, bechterew m.m går att behandla med Acunova, i de allra flesta fall med mycket gott resultat.


Hur går det till?


En tunn, steril nål sticks in i den reflexpunkt som motsvarar den smärtande kroppsdelen.  Då exakt rätt punkt träffas av nålen, ger smärtan helt eller delvis med sig inom ett par sekunder.


Hur många behandlingar krävs?


Det kan vara svårt att på förhand veta hur många behandlingar som behövs då det är flera saker man måste ta hänsyn till. Min erfarenhet är att akuta (besvär 0-3 månader) problem oftast brukar bli bra på 1-3 behandlingar medan kroniska problem oftast kräver några till även om det finns undantag. Oavsett är Acunova en mycket kraftfull behandlingsmetod och även vid mycket svår och långvarig smärta brukar ett gott resultat uppnås. Vid akuta problem som t.ex. ryggskott/nackspärr brukar det räcka med en behandling om man söker hjälp i ett tidigt stadie. Vid kroniska problem är det viktigt att inleda med en serie täta behandlingar. Vanligen ges då behandling varje dag under de första 3-5 dagarna. Om problemet delvis kvarstår efter detta, ges ytterligare behandling 2 gånger per vecka under ett par veckors tid. Därefter behandlar man 1 gång i veckan tills problemet är läkt.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Behandlingar kan bokas, ombokas och avbokas direkt i Bokningssystemet (klicka här).

Om bokad tid behöver ombokas eller avbokas senare än 48 h innan kontakta mig per telefon 0708-76 23 06.


Vid akut behov av behandling ring/smsa eller maila info@andylindgren.se  mig så försöker vi hitta en tid som passar.